ภาพบรรยากาศกิจกรรม
" K2 Exclusive Trip "
FACTORY VISITING, TRAINING MASTER CLASS & TRAVELING
27-29 JANUARY 2019