google-site-verification=9VOZgimJANsgs_Dq-9l_ihQZYb13BCS2pPhLfPJhbIU
top of page

"Placenta" ทางเลือกเสริมพลัง สร้างภูมิคุ้มกัน ให้แข็งแรง

Updated: Dec 26, 2022


พลาเซนต้า หรือ รกเป็นตัวกลางระหว่างแม่และทารกในครรภ์ทำหน้าที่นำสารอาหารและออกซิเจนไปสู่ทารก ที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของทารก Human Placenta Extract เป็นสารประกอบจากรกที่อุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆเอนไซม์ เปปไทด์ โพลีดีออกซี่นิวคลีโอไทด์ (Polydeoxynucleotides: PDRN) วิตามิน กรดอะมิโน ไซโตไคน์ต่างๆ ที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน และต้านการอักเสบ นอกจากนี้สารสกัดพลาเซนต้ายังประกอบไปด้วย โกรทแฟคเตอร์ (growth factors) และฮอร์โมนต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารก สารประกอบเหล่านี้จึงมีต่อการกระตุ้นการเจริญ และแบ่งตัวของเซลล์ผู้ใหญ่ได้เช่นกัน ทำให้การซ่อมแซมเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่างๆ ได้ดีระบบภูมิคุ้มกัน (Immune System) หนึ่งในกลไกการทำงานของร่างกายซึ่งมีหน้าที่ดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อในร่างกายมนุษย์ ถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย

ระบบภูมิคุ้มกันประกอบขึ้นด้วยสารเคมีที่สร้างขึ้นภายในร่างกายเพื่อใช้ต่อสู้กับการติดเชื้อ และเซลล์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ได้แก่ เซลล์เม็ดเลือดขาว โดยเซลล์ชนิดนี้จะถูกสร้างขึ้นภายในไขกระดูก จากนั้นจะเคลื่อนที่เข้าสู่กระแสเลือดและเนื้อเยื่อต่าง ๆ เพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อ โดยเซลล์เหล่านี้จะเริ่มทำงานเมื่อมีเชื้อโรคอยู่ภายในร่างกายมากเกินไป หากภูมิคุ้มกันกำจัดเชื้อดังกล่าวออกไป ระบบภูมิคุ้มกันจะจดจำเชื้อโรคเหล่านั้นไว้ เมื่อมีเชื้อโรคดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายอีกครั้ง ระบบภูมิคุ้มกันก็จะกำจัดเชื้อโรคดังกล่าวออกไปได้อย่างรวดเร็วจากรายงานการวิจัยพบว่า สารสกัดพลาเซนต้า

มีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันเสริมภูมิต้านทานร่างกาย ต่อการต้านผู้รุกรานของสิ่งแปลกปลอม สารสกัดจากพลาเซนต้ามี Cytokines และ Growth Factors ที่กระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน เช่น IL-1 IL-2 IL-4 G-CSF และ GM-CSF ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเข้ามาทำอันตรายต่อร่างกาย


IL-1 IL-2 IL-4 ช่วยส่งเสริมการผลิตและควบคุมการทำงานของ T, B และ NK Cell และ Antibody ในระบบภูมิคุ้มกัน G-CSF GM-CSF ช่วยส่งเสริมการทำงานของเม็ดเลือดขาว neutrophil และ macrophageพลาเซนต้ามีหลายประเภท ทั้งแบบชนิดฉีด และแบบแคปซูลเม็ด แล้วแต่กรรมวิธีการสกัด ซึ่งแบบฉีดนั้นมีมานานตั้งแต่สมัยโบราณแล้วในการใช้รักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้ เช่น แพ้เกสรดอกไม้ ฝุ่นละออง หรือ โรคผิวหนัง ผิวแห้งง่าย โดยมาก Placenta ที่มีฤทธิ์ดีจะเป็นสารสกัดที่ได้มาจากมนุษย์

67 views0 comments

Comments


bottom of page