google-site-verification=9VOZgimJANsgs_Dq-9l_ihQZYb13BCS2pPhLfPJhbIU
top of page

5 เทคนิคยกกระชับปรับรูปหน้าเรียว

Updated: Oct 25, 2023

เพียงปลายเข็ม ไม่ต้องถึงมีดหมอ


5 เทคนิคยกกระชับปรับรูปหน้าเรียว

เลือกหัวข้อที่สนใจอ่านตามด้านล่าง

 

โบท็อกซ์ (Botox)


โบท็อกซ์ (Botox)

 


ร้อยไหมหน้าเรียว (Thread Lift)

 

ฟิลเลอร์ (Filler)


ฟิลเลอร์ (Filler)

 
เมโสแฟต (Mesofat)

 


ไฮฟู่ (Hifu)

 

Comments


bottom of page