top of page

รวมทริค...สวมใส่หน้ากากอนามัย ให้ปลอดภัยจาก Covid มากขึ้น

Updated: Dec 26, 2022

มาใส่หน้ากากอนามัยให้มีประสิทธิภาพสูง ในการป้องกันเราและคนอื่นๆจาก Covid-19 กันค่ะ

หน้ากากอนามัยหาใส่ง่าย แต่จะใส่ยังไงให้ถูกวิธีและได้ประโยชน์สูงสุดในการป้องกันเชื้อโรค


วันนี้ Innovation Beauty มี วิธีใส่หน้ากากอย่างไร ให้ป้องกันโควิดได้ดียิ่งขึ้น มาให้ทุกคนได้ศึกษาและได้นำไปใช้กันค่ะ

เลือกหน้ากากที่มีคุณภาพ

เลือกหน้ากากอนามัยที่มีเยื่อกระดาษ 3 ชั้น เพื่อกันฝอยละอองจากระบบทางเดินหายใจของเราออกไป และของคนอื่นเข้ามา และควรมีโครงลวดปิดจมูกสำหรับล็อคใบหน้า เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศรั่วไหลออกทางด้านบนของหน้ากาก

หน้ากากต้องแนบสนิทกับใบหน้า

โดยตรวจสอบช่องว่าง บริเวณขอบด้านนอกของหน้ากากว่าแนบสนิทพอดีกับใบหน้า

หากมีช่องว่างอากาศที่มีฝอยละอองจากระบบทางเดินหายใจอาจจะรั่วไหลเข้า-ออกบริเวณรอบ ๆขอบหน้ากากได้และเวลาใส่หน้ากากไม่ควรให้หน้ากากต่ำกว่าจมูกของเรา หรือไม่ควรดึงหน้ากากลงไว้บริเวณคาง


เนื่องจากบริเวณใต้คางไม่ได้เป็นจุดที่ป้องกันเชื้อโรคมาตลอดทั้งวัน และเป็นจุดที่รับเชื้อโรคต่าง ๆ จากลมหายใจและสภาพแวดล้อมรอบตัว หากดึงหน้ากากลงมาไว้ใต้คาง ส่วนของด้านในของหน้ากากก็จะปนเปื้อนเชื้อโรค และเมื่อดึงหน้ากากกลับมาสวมที่ใบหน้าและจมูกใหม่อีกครั้ง เราก็จะสัมผัสกับเชื้อโรคผ่านด้านในหน้ากากได้

ดียิ่งขึ้น ถ้าใส่หน้ากากแบบกระทง

หน้ากาก 3 ชั้น เป็นที่นิยม แต่มีปัญหาตรงขนาดไม่พอดีกับรูปหน้า จึงมีผู้คิดค้นวิธีสวมหน้ากากให้พอดีกระชับกับใบหน้า ด้วยวิธีการพับหน้ากากให้เล็กลง ผูกปมแล้วเหน็บ หรือสวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น เพื่อสร้างความปลอดภัยให้มากขึ้น ซึ่งจากเดิมมีประสิทธิภาพในการป้องกัน ประมาณ 38% แต่เมื่อนำมาพับปม จับจีบ จึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันสูงถึง 95%


โดยมีขั้นตอนในการทำหน้ากากกระทงดังนี้

1. พับครึ่งหน้ากากอนามัย

2. ผูกปมที่สายคล้องหูให้แน่นทั้งสองข้าง

3. ลองนำมาขึ้นรูปโดยแนบที่บริเวณจมูกของเรา

4. ดันมุมของหน้ากากอนามัยกลับเข้ามาด้านในโดยทำทั้งสองข้าง

5. จับจีบ 3 จีบบริเวณด้านข้างทั้ง 2 ข้างของหน้ากากอนามัย

6. จัดทรงให้สวยงาม

การพับหน้ากาก ผูกปมให้กระชับขึ้น มีส่วนช่วยป้องกันโควิด-19 ได้จริงตามงานวิจัย เพราะสามารถลดการรับและแพร่เชื้อได้


ที่มา.. ข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อแห่งสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention : CDC)

เพิ่มความมั่นใจมากกว่า 2 เท่า ป้องกันโควิดได้ 95%

ตามข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อแห่งสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention : CDC) ที่ได้แบ่งหน้ากากอนามัยที่ใช้ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ไว้ 3 แบบ ได้แก่ หน้ากากผ้า (Cloth Masks), หน้ากากใช้แล้วทิ้ง (Disposable Masks), หน้ากากกรองอนุภาค N95 (KN95 Masks) และ CDC มีการแนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัย 2 ชั้น เพื่อเป็นการป้องกันที่ดียิ่งขึ้น โดยมีวิธีใส่ให้ถูกต้องดังนี้

1. ไม่แนะนำ ให้ใส่หน้ากากอนามัย 2 ชั้น ซ้อนกัน เพราะหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ไม่ได้ ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใส่ทับกัน 2 ชั้น


2. ไม่แนะนำให้ใส่หน้ากาก N95 ร่วมกันหน้ากากชนิดอื่น เพราะจะทำให้หายใจไม่สะดวก หายใจลำบาก


3. แนะนำให้ใส่ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ชั้นใน + หน้ากากผ้าทับชั้นนอก26 views0 comments
bottom of page