ส่องเทรนด์ 'ความงาม' ของหนุ่มรุ่นใหม่ยุค 2020

ส่องเทรนด์ 'ความงาม' ของหนุ่มรุ่นใหม่ยุค 2020

12-10-2020

เทรนด์ "ความงาม" สำหรับ "ผู้ชาย" กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากในยุค 2020 และเริ่มมีการเติบโตในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ยุคนี้เป็นยุคแห่งการเปิดกว้าง นิยามของ “ความงาม” ไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้หญิงอีกต่อไปแล้ว เพราะว่าผู้ชายก็หันมาดูแลตัวเองไม่แพ้กัน มาชมกันดีกว่าว่าปี 2020 เทรนด์ "ความงาม" สำหรับ "ผู้ชาย" เติบโตแค่ไหน? พร้อมวิธีตรวจสอบเบื้องต้นก่อนเข้ารับการรักษา

เทรนด์ "ความงาม" สำหรับ "ผู้ชาย" กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากในยุค 2020 และเริ่มมีการเติบโตในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ยุคนี้เป็นยุคแห่งการเปิดกว้าง นิยามของ “ความงาม” ไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้หญิงอีกต่อไปแล้ว เพราะในช่วง 3 ปีมานี้ “ผู้ชาย” หันมาดูแลตัวเองกันมากขึ้น โดยเฉพาะในแวดวงของการศัลยกรรม ดังนั้นโรงพยาบาล หรือคลินิกศัลยกรรมทั้งหลาย นอกจากจะขายโปรโมชั่นของผู้หญิงเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว บางที่ยังหันมาจับกลุ่มผู้ชายกันมากขึ้น

• ปี 2020 ตลาดเสริมความงามเติบโตแค่ไหน?
การให้บริการเสริมความงาม ได้แก่ คลินิกเสริมความงามและคลินิกศัลยกรรมที่กําลังได้รับความนิยมในกลุ่มคนไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะความต้องการบริการความงามทางด้านการดูแลผิวหรือ Skin Care กําลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ในเกือบทุกกลุ่มอายุ ทั้งวัยรุ่น วัยทํางานและผู้ใหญ่ จากความใส่ใจต่อบุคลิกภาพที่จะปรากฏ ต่อสังคม โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ตลาดบริการเสริมความงามทั้งที่ไม่ต้องใช้การผ่าตัดและที่ต้องใช้ การผ่าตัดรวมในประเทศไทย มีมูลค่าสูงถึงประมาณ 65,000 ล้านบาท (มูลค่าตลาดเฉพาะคลินิก ไม่รวมบริการ ความงามจากโรงพยาบาล) ซึ่งในจํานวนนี้ คาดว่าเป็นสัดส่วนจากตลาดกลุ่มผู้ชาย ที่กําลังกลายเป็นลูกค้าที่มี บทบาทสําคัญในธุรกิจนี้ โดยมีค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 20,000 ล้านบาท
ยิ่งคนนิยมเสริมความงามเท่าไหร่ ตลาดความงามก็โตขึ้นเรื่อยๆ อีกด้านหนึ่งคลินิกผิดกฎหมาย หรือที่เรียกว่า หมอเถื่อน ทั้งหลายก็ผุดขึ้นเช่นกัน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ บอกเคล็ดลับการเช็คคลินิก รวมถึงหมอว่าปลอดภัยอย่างไรนั้น มีวิธีง่ายๆ คือ
1. การตรวจสอบข้อมูลแพทย์
ตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นแพทย์จริงหรือไม่ที่ไปที่เว็บไซต์ "แพทยสภา" โดยกรอกชื่อ-นามสกุล ข้อมูลของแพทย์ที่รับใบอนุญาตให้ถูกต้อง ซึ่งจะสามารถตรวจสอบรายชื่อแพทย์ และมีการแสดงรูปภาพของแพทย์ด้วย
กรณีชื่อถูกต้อง และหากทราบเลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ สามารถกรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลตรงกันหรือไม่ เข้าเว็บไซต์ของแพทยสภาที่
เว็บไซต์ : https://www.tmc.or.th/check_md/
โทร : 02-5901886 แพทยสภา

2. การตรวจสอบสถานประกอบการ (โรงพยาบาล/คลินิก)
การตรวจสอบโดยเฉพาะสถานประกอบการคลินิกเสริมความงามศัลยกรรม เนื่องจากปัจจุบันมีคลินิกศัลยกรรมเปิดใหม่จำนวนมาก ทั้งที่ถูกกฎหมาย และไม่ถูกกฎหมาย โดยคลินิกจะมีป้ายชื่อคลินิกและเลขใบอนุญาต 11 หลัก ให้นำข้อมูลเหล่านี่ตรวจสอบคลินิกได้ที่
ตรวจสอบโรงพยาบาล (ใส่ข้อมูลชื่อภาษาไทย)
เว็บไซต์ : http://hssdemo.1mediasoft.net/hospital
โทร 02-193-7999 กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

3. ตรวจสอบคลินิก (ใส่ข้อมูลชื่อภาษาไทย)
เว็บไซต์ : http://hssdemo.1mediasoft.net/clinic
โทร 02-193-7999 กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

4. ตรวจสอบโรงพยาบาล/คลินิก (ใส่ข้อมูลชื่อภาษาไทย)
หากค้นข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ จะได้ข้อมูลครบถ้วนกว่าการค้นผ่านโทรศัพท์มือถือ
เว็บไซต์ : http://privatehospital.hss.moph.go.th/
โทร : 02-1937000 สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ถ้าไม่มีอาจข้อมุลหรือรายละเอียดขึ้น ขอให้ตั้งสมมุติฐานไว้ว่าเป็น "คลินิกเถื่อน" ทั้งนี้สามารถโทรสอบถามได้ที่สำนักสถานพยาบาลฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02-1937999 ซึ่งเป็น Hotline มือปราบสถานพยาบาล และ หมอเถื่อน
ในกรณีพบหมอเถื่อนหรือคลินิกเถื่อนผิดพระราชบัญญัติสถานพยาบาลให้แจ้งไปที่ Hotline มือปราบสถานพยาบาลและหมอเถื่อน โทร. 02-193-7999 หรือ 02-590-2999 ต่อ 1280-1282

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/