ภาพบรรยากาศกิจกรรม

 “ ร่วมมือร่วมใจ คืนต้นกล้า สู่ป่าชายเลน”

ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู สมุทรปรากร

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom