ภาพบรรยากาศกิจกรรม

“ แบ่งฝัน ปันสุข จากใจพี่สู่ใจน้อง ”

ณ มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561