" บริจาคเงินสร้างโบสถ์วัดถ้ำรงค์ "

ณ จังหวัดเพชรบุรี 

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565

CSR_edited.jpg

“ อินโนปันรักเพื่อสังคม ”

ณ จังหวัด ชลบุรี

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 

         

" Outing Trip สานสัมพันธ์ เราชาว Innovation"

ณ จังหวัด กาญจนบุรี

ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์  2565

   

" ทอดกฐินสามัคคี"

ณ จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564

" ค่ำคืนสุด Exclusive  Dinner ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา"

 ณ เรือสำราญ Alangka Cruise อลังกา ครูช

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563

      

" Outing Trip สานสัมพันธ์ "

ณ จังหวัด กระบี่

ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2562

   

 “ร่วมมือร่วมใจ คืนต้นกล้า สู่ป่าชายเลน”

 

ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 


      

“ แบ่งฝัน ปันสุข จากใจพี่สู่ใจน้อง ”

ณ มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561