100%

" จากความเชี่ยวชาญส่วนบุคคลกว่า 20 ปี สู่องค์กรแห่งหัวใจบริการ"

จุดเริ่มต้นของ Innovation Beauty เกิดจากการเป็นผู้คร่ำหวอดในแวดวงกลุ่มเวชภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์ด้านความงาม ที่คอยให้บริการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในโรงพยาบาลและคลินิกชั้นนำทั่วประเทศ ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้นบริการด้วยหัวใจ สั่งสมประสบการณ์และสายสัมพันธ์อันเหนียวแน่น จนเติบโตอย่างก้าวกระโดด กระทั่งค้นพบปัญหาและความต้องการ รวมถึงข้อจำกัดในการให้บริการ ที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุม

Brand Descrition

IMG_3448_0-Recovered.png

ผู้นำด้านนวัตกรรมกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพและความงาม ที่แพทย์ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ

heart.png

Brand Belief

ธุรกิจที่ยั่งยืน มีจุดเริ่มต้นจากสายสัมพันธ์ที่ดีของทุกคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน

Brand Vision

glasses.png

ผู้ผลิต และนำเข้า – ส่งออก

ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ในภูมิภาคอาเซียน

target.png

Brand Mission

ส่งมอบคุณค่าเเห่งความงาม
ด้วยความน่าเชื่อถือพร้อมใส่ใจในงานบริการตลอดระยะเวลาดำเนินงาน

" ศูนย์รวม การให้บริการอย่างครบวงจร"

13_.jpg
12_.png
11_.png
10_.jpg

Professional Consultant

ที่ปรึกษาคนสนิท

สิ่งแรกที่เราคำนึง คือความพึงใจสูงสุดจากผู้ใช้บริการ เราดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรู้สึกแห่งมิตรภาพร่วมแก้ไขปัญหาอย่างจริงใจ เพื่อก้าวสู่การเป็นแบรนด์ที่ผู้ใช้บริการเชื่อมั่นและวางใจ

Innovative Product

มุ่งคิดค้นสิ่งใหม่

เราเชื่อว่า นวัตกรรม เกิดจากการผสานสิ่งเก่าเข้ากับองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นเราจึงมุ่งมั่นคิดค้นพัฒนาใช้ทักษะอันเชี่ยวชาญสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์บริการด้านสุขภาพและความงามเพื่อตอบสนองผู้ใช้บริการอย่างตรงจุด

Efficient Growth

เติบโตเคียงข้างไปด้วยกัน

เพราะเราให้ความสำคัญกับการสร้างธุรกิจแบบยั่งยืน จึงปรารถนาส่งมอบประโยชน์สูงสุดแก่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจร่วมกันเมื่อผู้เข้ารับบริการปลายทางพึงพอใจสูงสุด ย่อมนำไปสู่การเติบโตของสถานประกอบการที่ร่วมสนับสนุนเราเมื่อธุรกิจเติบโตก็ย่อมส่งผลถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพนักงานในองค์กรนำไปสู่การเติบโตของบริษัทและทุกคนร่วมกัน

Good Service

ใส่ใจบริการ

มาตรฐานบริการที่ดีเยี่ยมจากเรา เกิดจากความสุขของคนในองค์กรเป็นจุดตั้งต้นเราจึงดูแลกันและกันด้วยความรัก ความอบอุ่น ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อหน้าที่เมื่อทุกคนมีใจบริการอย่างรับผิดชอบย่อมเกิดประโยชน์แก่พนักงานในองค์กร และผู้ใช้บริการสูงสุดพร้อมกัน