ภาพบรรยากาศกิจกรรม
" Outing Trip สานสัมพันธ์ เราชาว Innovation"
ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์  2565

LINE_ALBUM_ทริปกาญจนบุรี ปี 2565_๒๒๐๓๒๑_4.jpg
LINE_ALBUM_ทริปกาญจนบุรี ปี 2565_๒๒๐๓๒๑_2.jpg
LINE_ALBUM_ทริปกาญจนบุรี ปี 2565_๒๒๐๓๒๑_5.jpg
LINE_ALBUM_ทริปกาญจนบุรี ปี 2565_๒๒๐๓๒๑_1.jpg
LINE_ALBUM_ทริปกาญจนบุรี ปี 2565_๒๒๐๓๒๑_6.jpg
LINE_ALBUM_ทริปกาญจนบุรี ปี 2565_๒๒๐๓๒๑_3.jpg
LINE_ALBUM_ทริปกาญจนบุรี ปี 2565_๒๒๐๓๒๑_0.jpg