ภาพบรรยากาศกิจกรรม

" ค่ำคืนสุด Exclusive  Dinner ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา"

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม2563

ล่องเรือ มอบมง_๒๐๑๐๐๙.jpg